Záměr realizovat veřejnou zakázku „Rekonstrukce Šlechtovy restaurace“ vychází z Programového prohlášení Rady hlavního města Prahy pro současné volební období. Zastupitelstvo Prahy na svém zasedání v dubnu minulého roku souhlasilo se záměrem rekonstrukce Šlechtovy restaurace ve Stromovce.K podpisu smlouvy se zhotovitelem a předání stavby dojde již tento měsíc.

„Šlechtova restaurace patří k významným pražským památkám a jsem velice rád, že se nám podařilo dostát slibu a vyslyšet volání mnoha generací Pražanů po rekonstrukci. Po druhé světové válce objekt chátral, v 80. letech dvakrát vyhořel a zažil i zničující povodně v roce 2002. Nyní máme reálné vyhlídky, že za dva roky touto dobou, tedy na začátku letní sezóny, budou moci návštěvníci opět využít výjimečné místo pro odpočinek a společenská setkávání,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Areál Šlechtovy restaurace je kulturní památkou, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Po 2. světové válce však restaurace chátrala zcela bez využití, dvakrát vyhořela a v roce 2002 ji zasáhla povodeň. Předmětem rekonstrukce je historické jádro budovy (barokní sál, grotta, východní věž, západní věž, arkády a přístupové schodiště na terasu nad arkádami), přistavovaný zadní trakt hlavní budovy (východní a západní část), východní přístavba, západní přístavba a vedlejší budova. Dále jsou součástí projektu původní sklepy, opěrná zeď, altán a zpevněné plochy.

„Ambice přikročit k obnově se objevila vzápětí po Sametové revoluci, avšak po čtvrtstoletí zůstalo jen u slov. Rekonstrukce Šlechtovy restaurace byla jednou z priorit nejen mých, ale celé současné Rady hlavního města Prahy. Do jisté míry symbolicky oslaví příští rok nejen rezidenti, ale i ostatní obyvatelé Prahy a návštěvníci, 750 let od založení Stromovky. Při své návštěvě se konečně budou moci těšit ze započatého díla,“ dodává radní Wolf.

Přílohy: