/zpráva ze 7. jednání Rady hl. m. Prahy 24. února 2015/

„V rámci této zakázky dostanou vozovky nové živičné povrchy a chodníky zámkovou dlažbu, necháme odstranit staré nefunkční kabely a stávající chráničky kabelového vedení rozšíříme tak, aby při jejich dalším použití nedocházelo k narušování finálních povrchů. Součástí projektu je i rekonstrukce veřejného osvětlení, definitivní dopravní značení a v neposlední řadě osazení zeleně,“ uvedla radní Jana Plamínková.

Předpokládaná cena zakázky je 20 mil. korun, řízení k veřejné zakázce by mělo být zahájeno v březnu.