/zpráva z 19. jednání Rady hl. m. Prahy 15. května 2018/

Stávající zázemí bude zmenšeno a doplněno o veřejné WC, které v oboře aktuálně schází. Současně bude kamenná stodola přeměněna na venkovní altán, který bude zakončovat nově vzniklé dětské hřiště.

„Dětské hřiště, toalety i posezení v oboře chybí a nepochybně přispějí k většímu komfortu návštěvníků,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.