„Exekuční vymáhání dluhů, které vznikly dětem, považujeme za nehumánní a nemorální. Je nepřijatelné, aby děti na prahu dospělosti zjistily, že jejich dospělý život začíná s exekucí,“ popisuje důvody zastavení dětských exekucí radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová. „Oslovila jsem exekutorskou komoru, abychom rozklíčovali, z jakých důvodů exekuce v dětství vznikají a jaký počet dětských exekucí v Praze je. Zjistili jsme, že všech 164 exekucí dětí do 15 let eviduje Dopravní podnik hlavního města Prahy.“

Praha tak využila možnost vyřešit problém dětských exekucí na svém území a nemusí čekat na změnu zákona. Proto Hana Kordová Marvanová jako radní pro legislativu předložila do rady města v červnu návrh, aby rada požádala Dopravní podnik o zastavení exekucí v případech, kdy dluh na jízdném způsobilo dítě do 15 let věku.

„Na radě jsme nyní schválili obchodní pokyn Dopravnímu podniku, aby ve spolupráci s advokátními kancelářemi tyto exekuce zastavil a ani v budoucnu dluhy po dětech do 15 let věku nevymáhal,“ doplňuje radní Kordová Marvanová.

„Jsem rád, že se podařilo po pěti měsících dotáhnout můj podnět ze zastupitelstva, aby se řešily dětské exekuce na území hlavního města Prahy. Z celého procesu jsem pochopil, že problémem pro rychlé schvalování a jakékoliv kroky je, že se musíme chovat s péčí řádného hospodáře. Proto jsem na radě města navrhl, abychom zadali právní analýzu jednání řádného hospodáře versus veřejný zájem. Předpokládám, že výsledný rozbor bude návodem pro všechny veřejnoprávní subjekty, jak vyřešit problém s dětskými exekucemi, a přitom nemít obavu, že se nejedná s péčí řádného hospodáře,“ říká zastupitel Patrik Nacher.

V současné době se podařilo zastavit již 124 dětských exekucí ze 164. Zbývá vyřešit ještě 40 tzv. historických exekucí pro dluhy vzniklé před rokem 2008.  K tomu by mělo dojít na základě obchodního pokynu rady města v krátkém čase. Tehdy ještě děti nebyly povinny platit jízdné.

Praha se v tomto snaží jít příkladem a ukázat, že věřitelé, kterými jsou veřejné instituce, mohou nehumánní exekuce zastavit rovnou.