„Nové seniorské bydlení v Šolínově bude odpovídat moderním parametrům, nechceme žádný další uzavřený domov seniorů. Vybudujeme centrum, které bude ctít soukromí lidí a individuální přístup, a nabídneme v něm služby i seniorům z okolí. Hledáme možnosti pro společenský prostor s divadly, koncerty a přednáškami, zázemí pro lékařské služby nebo třeba pro kavárnu s rozumnými cenami, kam by si mohli senioři zajít posedět a v klidu popovídat,“ představila záměr radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová.

Na spolupráci se radní dohodla s Prahou 6, která by měla zajistit revitalizaci vnitrobloku a koordinaci zařízení s dalšími místními službami pro seniory. Memorandum už přijala Rada MČ Praha 6 a Rada hl. m. Prahy, materiál půjde ještě v květnu také na jednání pražského zastupitelstva. Zřizovatelem by se měla stát příspěvková organizace hlavního města. Magistrát nyní bude moci celý projekt řádně rozpracovat, včetně vyhodnocení původních nákladů na rekonstrukci okolo 200 milionů korun.

Budovy č. p. 344, 513 a 514 v Šolínově ulici byly postaveny v letech 1922–1924 jako „Útulný domov osamělým ženám“ a pro sociální účely sloužily až do roku 2013, naposledy jako Domov pro seniory Elišky Purkyňové, který zřizovalo hlavní město.

Podle radní Mileny Johnové Praha potřebuje bydlení a služby pro seniory, které budou odpovídat soudobým požadavkům na kvalitu, a to zejména pro věkovou kategorii 85+. Radní vychází z demografických analýz, které pro hlavní město nechává zpracovat. Dnes je více než čtvrtina metropole starší 65 let a počet seniorů se během příštích deseti let zvýší o dalších 15 tisíc.

Kromě nových kapacit pobytových služeb je ale podle radní Mileny Johnové stěžejní rozvoj služeb, které pomáhají lidem s každodenními záležitostmi, aby mohli zůstat co nejdéle doma. „Pracujeme na tom, abychom posílili zejména dostupnost terénní péče, jakou je třeba pečovatelská služba nebo tísňová péče. Významně chceme posílit roli sociální práce na obcích, která by měla zajistit koordinaci nejen sociálních služeb, ale také například zdravotní péče a dalších služeb, které lidem pomohou zůstat ve vlastním, domácím prostředí. Naším cílem je, aby lidé měli pomoc a podporu zajištěnou tam, kde ji sami chtějí a potřebují, a nemuseli odcházet do zařízení jen kvůli tomu, že potřebují pomoci třeba uvařit,“ řekla Milena Johnová.

Podle průzkumu Institutu pro důstojné stáří si 9 z 10 lidí si přeje lepší dostupnost pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové nebo zdravotní péče. Radní se chce vedle posílení kapacit služeb domácí péče soustředit také na rozšiřování nabídky kulturních a společenských aktivit včetně těch, které pomohou lidem rozvíjet sousedské vztahy, jako na prevenci osamělosti.