Webové stránky Prahy k životnímu prostředí byly hodnoceny jako „Robustní a komplexní portál s řadou dílčích projektů a služeb“. S novými stránkami k životnímu prostředí v Praze - Portálem ŽP - se Praha v roce 2016 umístila na 2. místě, v roce 2015 na 3. místě a v roce 2014 na místě pátém. V předchozích letech byly posuzovány původní stránky ENVIS, v 2013 se Praha umístila celkově na 4. místě, v roce 2012 na 3. místě.

„Hlavní město trvale a dlouhodobě obsazuje přední příčky mezi českými městy, což svědčí o kvalitě našich webových stránek o životním prostředí. Stránky mají jediné minus – není úplně snadné je přes množství jiných informaci na hlavní webové stránce objevit,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Pětičlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 274 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc ty, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, obsahu, přístupnosti aj. Na stupních vítězů se umístila města: 1. Svitavy, 2. Ostrava, 3. Tábor.

Do soutěže není nutné se samostatně hlásit. Jsou posuzovány stránky všech měst a obcí s počtem obyvatel nad 5000. V první fázi hodnocení probíhá „předvýběr“, kde se ze zhruba 300 prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých webových stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí.

Příloha: