Platy pedagogů jsou dlouhodobě nízké. Průměrný měsíční plat učitele na základní škole v Praze 30.910 korun, což je o 12 % méně než průměrná mzda v hlavním městě. Proto se pro rok 2018 počítá s navýšením rozpočtové položky vyhrazené pro navýšení platů pedagogů škol, které zřizují městské částmi. Jedná se tedy o školy mateřské a základní. Z původních 100 milionů korun v roce 2017 se tak pro rok 2018 počítá s 300 miliony. Dalších 300 milionů poputuje stejně jako v letošním roce na platy pedagogů ve školách, které zřizuje hlavní město Praha. Jedná se tak zejména o školy střední. Celkem tak dle návrhu poputuje na posílení platů v příštím roce 600 milionů korun.

„Abychom v Praze udrželi dostatek kvalitních pedagogů a zároveň do školství přivedli pedagogy nové, musíme jim zajistit adekvátní platové podmínky odpovídající nákladům na život. Proto jsme se v Praze rozhodli do jisté míry suplovat selhání centra, které doposud nenavýšilo tabulkové platy na adekvátní úroveň, a podporujeme pražské učitele příplatkem z rozpočtu hlavního města. Do budoucna bych byla ráda, pokud by město rozšířilo i další formy podpory učitelům, jako je například možnost startovacích bytů pro mladé pedagogy apod.,“ uvedla radní Irena Ropková.

Zároveň byla vzhledem k neustálé potřebě modernizovat pražské školství posílena oblast investic. „Pokud chceme, aby bylo pražské školství konkurenceschopné a udrželo se na špici ve srovnání s ostatními kraji České republiky, je zapotřebí průběžně inovovat vybavení všech typů škol a rozšiřovat kapacity základního školství,“ sdělila Ropková.

V roce 2018 tak návrh rozpočtu počítá se 739 miliony korun na kapitálové výdaje ve školství oproti 633 milionům korun v letošním roce. Finanční prostředky poputují například na výstavbu ZŠ Zličín (46 mil. Kč) či dokončení přípravných prací u ZŠ Dolní Počernice (1,6 mil. Kč), ZŠ Kolovraty (2 mil. Kč) a ZŠ Romance – Uhříněves (2 mil. Kč). Dva miliony korun jsou určeny na přípravné práce pro vybudování nové moderní ZUŠ Stodůlky, tři miliony korun poputují na přípravné práce na přístavbě mateřské školy Aloyse Klara. Ta bude sloužit přibližně 60 dětem se speciálními potřebami. Čtyři miliony korun budou dále využity k investiční akci, jejímž účelem je vybudování Umělecké školy Znojemská určená pro potřeby konzervatoře Duncan a základní umělecké školy. Ta vznikne na místě nevyužívaného magistrátního objektu v ulici Znojemská. Pro vybudování haly pro praktická cvičení na Smíchovské střední průmyslové školy se počítá s 18 miliony korun. Projekt nové haly je připravován ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR s cílem rozšířit spolupráci mezi školou a zaměstnavateli. Další desítky milionů pak zajistí rekonstrukci fasád, zateplení či výměny oken jednotlivých škol za účelem snížení energetické náročnosti budov.