/zpráva z 26. jednání Rady hl. m. Prahy 18. července 2017/

Na metro D čekají statisíce Pražanů, kterým jsme slíbili, že uděláme vše pro co nejrychlejší výstavbu. Vzhledem k problémům s výkupy pozemků jsme byli nuceni najít řešení, které umožní brzké zahájení stavby. Osobně jsem absolvoval desítky jednání s odborníky a fázování výstavby se ukázalo jako optimální řešení v naší situaci,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Přípravu výstavby metra D provázejí problémy s majetkoprávním zajištěním stavby, což si vyžádalo hledat postup, umožňující získání stavebního povolení a zahájení realizace výstavby části připravovaného provozního úseku metra, kterou by nebyly dotčeny problematické pozemky. Studie Metroprojektu pro různé varianty postupu výstavby zhodnotila dopady do EIA, na vydané územní rozhodnutí, předpoklady k vydání stavebního povolení, přínosy zprovoznění etap a samozřejmě vazby na zajištění potřebných pozemků. Projektant jednoznačně doporučil pokračovat v přípravě IV. varianty fázování výstavby, která má ze všech posuzovaných variant předpoklad zahájení realizace v nejbližším termínu. 

Vybraná varianta fázování výstavby

  1. fáze – úsek Pankrác - Olbrachtova včetně spojky mezi trasami metra C-D a odstavů
  2. fáze – úsek Olbrachtova (mimo) – Depo Písnice a vlakové depo Písnice (případně může být rozdělena na několik podfází)
  • hlavním pozitivem této varianty je, že ze všech posuzovaných variant má minimální nároky na zajištění pozemků pro úvodní fázi realizace, čímž je zajištěn potenciál pro nejpříznivější termín dokončení přípravy a zahájení samotné realizace stavby,
  • varianta je v souladu s územním rozhodnutím a rizika ve vztahu k EIA a získání stavebního povolení jsou hodnocena jako malá až střední,
  • vyžaduje však změny technologie výstavby některých mezistaničních úseků (Pankrác - Olbrachtova, následně Nádraží Krč - Olbrachtova), kde původní ražba TBM musí být nahrazena konvenční ražbou NRTM, 
  • dle studie činí doba realizace úseku Pankrác - Olbrachtova včetně spojky tras C-D a odstavů 72 měsíců a úseku Olbrachtova (mimo) - Depo Písnice vč. vlakového depa 66 měsíců. 
  • celkové náklady na 1. fázi vybrané varianty činí (v CÚ 2015) 11,3 mld. Kč bez DPH