Právě kvůli ní se sekvojovci přezdívá kronikář lidstva. Sílící strom se stane svědkem budoucích let zdravé pražské přírody a novým symbolem silného a sebevědomého hlavního města.

„Většina turistů do Prahy míří hlavně za historickými a kulturními památkami a mohlo by se zdát, že za přírodou se lidé naopak musí vydávat za hranice rušné metropole. Současná Praha však svým obyvatelům a návštěvníkům každý den nabízí také ohromné přírodní bohatství. Desítky parků a vodních ploch a přes 5 000 hektarů lesů, které pokrývají více než deset procent území hlavního města. V Praze se každý rok vysadí desetitisíce nových stromů. Společně se snažíme, aby Pražané mohli žít ve městě, které si váží své přírody a jehož součástí je zdravé životní prostředí,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová. 

U příležitosti výročí zahradníci Lesů hl. m. Prahy pro Pražany vypěstovali tisícovku sazenic sekvojovce obrovského, a to ze semen dvou šedesátiletých pražských sekvojovců, které rostou v Kunratickém lese a patří mezi pražské památné stromy. „Sazenici sekvojovce si Pražané budou moci zasadit na nějakém symbolickém místě, odkud bude jako jejich vlastní kronikář přihlížet významným událostem jejich života, například narození dítěte nebo životnímu výročí či důležité události spolkového dění, a stane se strážcem příběhu jejich vlastní rodiny,“ doplnil ředitel Lesů hl. m. Prahy Vladimír Krchov.

Jako příspěvková organizace, která měla mít na starosti péči o pražské lesy, začaly Lesy hl. m. Prahy fungovat 1. listopadu 1992. Hlavní město Praha jí v průběhu uplynulých 25 let postupně svěřovalo do péče stále více oblastí pražské přírody. Dnes tak kromě 2 900 hektarů pražských lesů a luk spravuje také významné pražské parky, mezi něž patří Stromovka, Petřín, Letenské sady, park na vrchu Vítkově a obora Hvězda. Stará se také o 300 kilometrů pražských potoků a 140 vodních nádrží, pečuje o stromořadí v 55 pražských ulicích a o 202 pražských památných stromů, provozuje Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, čtyři lesní zookoutky a deset včelnic. Prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty spolupracuje s desítkami pražských škol a s širokou veřejností.