Tato venkovní panelová výstava instalovaná na Kampě připomíná 25. výročí zápisu historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a představuje historické, urbanistické, umělecké i přírodní hodnoty historické Prahy a zdůrazní její specifický genius loci.

„Těší mne, že je výstava úspěšná a že ji díky prodloužení uvidí ještě více návštěvníků. Sám jsem si ji prohlédl a považuji ji za jedinečnou možnost ukázat, proč se Pražská památková rezervace zařadila mezi památky světového významu a v čem je Praha tak atraktivní pro návštěvníky domácí i ze zahraničí,“ řekl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Výstava je volně přístupná 24 hodin denně, jejích 38 panelů je po setmění nasvíceno, což nabízí návštěvníkům neobvyklý zážitek.