Parkinsonova nemoc je nevyléčitelná choroba a dají se pouze ovlivňovat její příznaky správnou volbou medikamentů. Pacienti s touto nemocí, která se mnohdy začne projevovat ještě v produktivním věku, potřebují specializovanou péči a ta v současnosti v České republice chybí. Praha se snaží k celému problému přistupovat čelem, a proto podporuje zřizování specializovaných oddělení a center v rámci svých příspěvkových organizací.

Příkladem dobré praxe je Domov pro seniory Háje. V jím zřízeném Parkinson centru poskytují trvalé i krátkodobé pobyty a funguje tu také denní stacionář. Zde se o klienty stará speciálně vyškolený personál, který se dokáže přizpůsobit všem příznakům a specifikům choroby. Jedněmi z těch hlavních jsou střídající se stavy „vypnutí“ a „zapnutí“, kdy se proměňují stavy hybnosti a na to musí být personál připraven, přesně daný čas pro podání léků apod.

„V současnosti se v domově připravuje další rozšíření uvedených kapacit v podobě půdní vestavby s náklady 30 milionů korun. Vznikne tak minimálně 16 nových lůžek. Tento počet se může zdát na první pohled nízký, avšak je nutné si uvědomit, že Parkinsonik potřebuje samostatný pokoj z důvodu nestandardního denního a nočního režimu klienta,“uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek, který má na starosti sociální oblast.

K navýšení kapacit pro lidi trpící Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou se Rada hl. m. Prahy zavázala ve svém programovém prohlášení. Vedle nových lůžek v Hájích se v Domově seniorů Palata připravuje nový pavilon pro klienty s Alzheimerovou chorobou.