Magistrát vybudoval projekt tak, aby pomohl zvýšit informovanost začínajících pražských podnikatelů o možnostech podnikání v Praze. Zároveň jde o platformu pro pražské firmy, které jsou aktivní zejména v oblasti inovací. Mohou se tak jednoduše dostat k informacím o tom, jaké služby dalších subjektů, včetně vysokých škol a vědeckých institucí, jsou v Praze k dispozici.

Cílovou skupinou centra jsou tak nejen podnikatelé a zájemci o podnikání, ale také univerzity a výzkumná pracoviště, která mají významný podíl na rozvoji města. „Praha usiluje o zlepšení zdejšího podnikatelského prostředí a také o to, aby se dostala mezi světovou špičku v oblastech inovací. V Praze jsou přitom jak podnikatelé, kteří se na oblast rozvoje a inovací zaměřují, tak vědecké a výzkumné instituce na světové úrovni. To, co dosud chybělo, byl způsob, jak propojit potřeby jedněch a nabídku druhých. Vznikl tak nástroj, který je praktickým dokladem toho, jak Praha podporuje vývoj inovací a vznik zajímavých podnikatelských nápadů, které přispívají k lepšímu životu místních obyvatel,“ říká radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

Snadné dostupnosti širokého spektra informací začíná využívat stále větší počet fyzických osob i podnikatelských subjektů. Pracovníci centra správně nasměrují zájemce na místa a instituce, kde mohou získat poradenství v oblasti daní a práva. Od spuštění provozu se na Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy obrátily již desítky začínajících podnikatelů. Díky Podnikatelskému a inovačnímu centru se už také navazují první kontakty a začínají mezi sebou spolupracovat podnikatelské subjekty, vysoké školy a výzkumná a vývojová centra.

Výhoda centra spočívá v komplexnosti servisu – poskytuje informace, podporuje podnikání a inovace, spojuje veřejnou a privátní sféru, a to vše na jednom místě a bez jakýchkoliv poplatků. Pomoc s hledáním vhodné podpory ušetří podnikatelským subjektům nejen čas, ale eliminuje také administrativní chyby, ke kterým dochází například kvůli nepřesnému výkladu legislativy. Poradenství probíhá nejen formou osobních konzultací, ale také prostřednictvím e-mailové a telefonické komunikace.

Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy bylo založeno Magistrátem hl. m. Prahy v rámci jeho oddělení strategie a podpory podnikání, které se o rozvoj podpory podnikání a inovací v hlavním městě stará již 5 let. Kromě administrativního poradenství a osobních konzultací nabízí Podnikatelské a inovační centrum také prostor pro pořádání vzdělávacích akcí, seminářů a workshopů nejrůznějšího zaměření s kapacitou až 100 osob.

Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy také pravidelně informuje o aktualitách a pomáhá se snadnou orientací v projektech, které Praha organizuje nebo se na nich podílí. Přehlednou podporu lze najít na webové doméně www.podnikani.praha.eu, která byla nedávno nově spuštěna. V blízké budoucnosti bude navíc projekt rozšířen o Expat centrum, jehož cílem bude poskytování odborných poradenských služeb a informací v angličtině studentům, podnikatelům a investorům přicházejícím ze zahraničí.