• Bezpečnostní rada hlavního města Prahy vzala na vědomí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.

 • Bezpečnostní rada hlavního města Prahy v tuto chvíli nedoporučuje uzavření základních uměleckých škol, ani domů dětí a mládeže.

 • Bezpečnostní rada kraje nedoporučuje uzavření mateřských škol, jeslí a dětských skupin.

 • Bezpečnostní rada hlavního města Prahy dala pro školy a jejich učitele doporučení, aby žákům připravili domácí výuku a pravidelně jim zasílali učivo a úkoly.

 • Bezpečnostní rada hlavního města doporučila dokončit již započaté lyžařské turnusy a školy v přírodě.

 • Bezpečnostní rada hlavního města v tuto chvíli nedoporučuje uzavření Galerie HMP, Muzea HMP, Planetária HMP, vnitřních prostor Národní kulturní památky Vyšehrad, Městské knihovny kromě Ústřední knihovny, pokud naplní požadavky dané mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.

 • Bezpečnostní rada hlavního města požádala Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), aby vybavil vestibuly metra dezinfekčními prostředky. Bezpečnostní rada žádá DPP, aby důkladně dbal na zvýšenou dezinfekci všech vozidel.

 • Bezpečnostní rada hlavního města nařídila uzavření interiérových expozic v ZOO Praha. Rada doporučila Botanické zahradě hlavního města, aby zajistila omezený počet návštěvníků v interiérových expozicích.

 • Bezpečnostní rada hlavního města Prahy doporučila limit pro návštěvu bazénů, které zřizuje (například Na Šutce, Strahov) na sto aktuálních návštěvníků.

 • Bezpečnostní rada hlavního města doporučuje neuzavírat halu 22 Holešovické tržnice jako stabilní místo prodeje potravin.

 • Bezpečnostní rada hlavního města Prahy žádá občany o dodržování stávajících doporučení, zejména těch týkající se osobní hygieny.

 • Bezpečnostní rada hlavního města bere na vědomí, že budou zrušeny školní linky.

 • Bezpečnostní rada hlavního města vyzývá Bezpečnostní radu státu, aby vyřešila nedostatek pracovníků na informačních linkách Hygienické stanice hl. m. Prahy.

 • Navržená opatření a doporučení platí od nynějška do odvolání.