Finanční prostředky budou poskytnuty stejným způsobem jako v předchozích obdobích. Čtvrtina z uvedené částky, tj. 22,2 mil. Kč, je určena pouze na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působící na území městských částí Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. Částka 22,2 mil. Kč tvoří finance určené na sport a zbývající polovina, tedy finanční prostředky ve výši 44,4 mil. Kč, podpoří kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

„Procento finančních prostředků, které jednotlivé městské části Prahy obdrží, je stanoveno podle počtu jejich obyvatel. Tento systém již nemotivuje radnice k dalšímu udržování hazardu na jejich území,“ uvedla náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Eva Kislingerová.

Hlavní město Praha inkasovalo část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 177,6 mil. Kč a dále část dílčího odvodu z ostatních druhů loterií a jiných podobných her ve výši 70 mil. Kč za období od 1. ledna do 30. dubna 2017.

Na tyto prostředky má metropole nárok ve smyslu ustanovení § 41i odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. b) zákona o loteriích.