„V samém centru města je nedostatek zelených ploch, proto záměr Prahy 1 nepodporuji. Vedení hlavního města navíc již rozhodlo, že budova pro Epopej bude na Těšnově,“ říká Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy. „Pozemek, který je ve vlastnictví městské části, nebyl určen k zastavění žádným územním plánem. Každá změna na Praze 1 je velmi citlivá, volné plochy v centru jsou neobnovitelným zdrojem,“ dodala.

Plocha dnešního parčíku, kde bývaly až do okupace Eliščiny lázně, zasluhuje revitalizaci. Na tuto plochu se proto zaměří koncepční studie revitalizace Revoluční, kterou by v následujících měsících měl zpracovat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.