Uvádíme na pravou míru

Celkový počet: nejméně 11
Na stránce:
  • 18. 5. 2015 Reakce na články o hymně k výročí Karla IV.
    V souvislosti s aktuální diskusí na téma hymny, která by měla vzniknout při příležitosti oslav 700. výročí od narození Karla IV. , považujeme za důležité uvést na pravou míru několik faktických údajů. Proto níže přikládáme reakci odpovědného radního Jan Wolfa – dnes odeslaný dopis předsedovi Spolku studentů historie FF UK, panu Danielovi Ortovi.
Celkový počet: nejméně 11
Na stránce: