Magistrát hl. města Prahy umožňuje výkon odborných praxí studentům a studentkám středních, vyšších odborných a vysokých škol působících na území ČR. Studijní praxe je vždy bezplatná a je určena pouze těm, kteří ji mají jako povinnou součást studia a je nezbytná pro řádné plnění vzdělávacího programu.

Studijní praxe není určena pro absolventy/absolventky škol ani pro studující, kteří si chtějí praxi absolvovat dobrovolně z důvodu nabytí praktických zkušeností a nemají ji nařízenou školou jako nedílnou součást studia.

Cílem praxe je nabytí teoretických a praktických zkušeností a získání odborných poznatků a přehledu o fungování úřadu.

Praxe je realizována vždy pouze na základě smlouvy sepsané Magistrátem hl. města Prahy. Jiné smlouvy akceptovány nejsou. Před začátkem studijní praxe, nejpozději však v den nástupu, je povinností studenta/studentky absolvovat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požárních ochraně.

Máte-li zájem seznámit se s chodem Magistrátu hl. města Prahy, nahlédněte do naší aktuální nabídky studijních praxí aktuální nabídka praxí.

Pokud Vás některá z nabídek zaujme a budete splňovat požadavky na danou praxi, kontaktujte nás nejpozději 4 týdny před plánovaným začátkem praxe na adrese Gabriela.srpova@praha.eu a přiložte vyplněný formulář „Žádost o absolvování praxe“. Do formuláře, prosím, nezapomeňte uvést evidenční číslo praxe, abychom Vaši žádost správně zařadili. O dalším postupu Vás budeme bezodkladně informovat.

Bližší informace k zajišťování odborných praxí na Magistrátu hl. města Prahy poskytuje

Mgr. Gabriela Srpová
tel.: 236 003 209
email: Gabriela.Srpova@praha.eu