Usnesení RHMP č. 544 ze dne 20. 4. 2010 k návrhu změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy

ORGRAD42010.doc