Usnesení RHMP č. 26 ze dne 12. 1. 2010 k návrhu změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a Ůkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti

AZMEN2010.doc