Hlavní město Praha

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ

Rady hlavního města Prahy

číslo 143

ze dne  6.2.2007

návrh na změnu organizačního řádu Magistrátu  hlavního města Prahy a k revokaci usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1214 ze dne 16. 8. 2005 k úkolům Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti

 

Rada hlavního města Prahy  

I.     schvaluje

1.    s účinností od 1. března 2007 v odboru „Kancelář ředitele MHMP” zřízení oddělení veřejného ochránce práv uživatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb

2.    s účinností od 1. března 2007 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

3.     změnu přílohy č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1214 ze dne 16. 8. 2005 k úkolům Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1925 ze dne 6. 12. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0300 ze dne 21. 2. 2006, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1106 ze dne 18. 7. 2006 a usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1806 ze dne 12. 12. 2006 podle přílohy č. 2 tohoto usnesení


II.     ukládá

1.     řediteli MHMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 1. 3. 2007

2. vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí oddělení veřejného ochránce práv uživatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Termín: 15. 2. 2007

 

MUDr. Pavel Bém

primátor hl.m. Prahy

Mgr. Rudolf Blažek

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

Příloha1-0143.doc

Příloha2-0143.doc