Hlavní město Praha

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

USNESENÍ

Rady hlavního města Prahy

 

číslo 576

ze dne  24.4.2007

k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy

 

 

Rada hlavního města Prahy  

I.     schvaluje

1.    s účinností od 1. 5. 2007 převedení oddělení prevence kriminality z odboru školství Magistrátu hl.m. Prahy včetně jeho činností do odboru krizového řízení Magistrátu hl.m. Prahy

2.    s účinností od 1. 7. 2007 zrušení oddělení organizačního a sekretariátu v odboru školství Magistrátu hl.m. Prahy a delimitaci jeho činností do oddělení právního a stížností v odboru školství Magistrátu hl.m. Prahy

3.    s účinností od 1. 7. 2007 přejmenování oddělení právního a stížností v odboru školství Magistrátu hl.m. Prahy na oddělení právní, stížností a organizační

4.    s účinností od 1. 7. 2007 zřízení oddělení správy budov MHMP v odboru hospodářské správy Magistrátu hl.m. Prahy

5.    s účinností od 1. 7. 2007 zrušení oddělení správy objektů a oddělení správy areálu Emauzy v odboru hospodářské správy Magistrátu hl.m. Prahy a delimitaci jejich činností do oddělení správy budov MHMP v odboru hospodářské správy Magistrátu hl.m. Prahy

6.    s účinností od 1. 5. 2007 přejmenování oddělení sekretariátu v odboru informatiky Magistrátu hl.m. Prahy na oddělení ekonomické

7.    s účinností od 1. 5. 2007 přejmenování oddělení správy zdrojů v odboru informatiky Magistrátu hl.m. Prahy na oddělení provozu a správy informačních systémů

8.    s účinností od 1. 5. 2007 zrušení oddělení provozu v odboru informatiky Magistrátu hl.m. Prahy

9.    s účinností od 1. 6. 2007 zrušení oddělení právního v odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m. Prahy a delimitaci jeho činností do oddělení sociálního a oddělení ekonomicko - provozního v odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m. Prahy

10. s účinností od 1. 6. 2007 přejmenování oddělení státní správy ve zdravotnictví v odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m. Prahy na oddělení zdravotnictví

11. s účinností od 1. 6. 2007 zrušení oddělení zdravotní péče v odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m. Prahy a delimitaci jeho činností do oddělení zdravotnictví v odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m. Prahy

12. s účinností od 1. 6. 2007 zřízení oddělení příspěvkových organizací v odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m. Prahy

13.     změnu Organizačního řádu Magistrátu hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

14.     změnu Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti schválených jako příloha č. 1 k usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1214 ze dne 16. 8. 2005, ve znění pozdějších změn, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.     ukládá

1.     řediteli MHMP

1. realizovat změnu Organizačního řádu Magistrátu hl.m. Prahy dle bodu I.13. tohoto usnesení

Termín: 1.7.2007

Kontrolní termín: 1.5.2007

Kontrolní termín: 1.6.2007

2. realizovat změnu dle bodu I.14. tohoto usnesení

Termín: 1.5.2007

3. provést pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení

Termín: 1.7.2007

Kontrolní termín: 1.5.2007

Kontrolní termín: 1.6.2007

4. vyhlásit výběrová řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Termín: 31.5.2007

 

 

 

MUDr. Pavel Bém

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Blažek

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

PRILOHA12404.doc

PRILOHA22404.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:     ředitel MHMP

Tisk:    3859

Provede:    ředitel MHMP   

Na vědomí:    odborům MHMP