Usnesení RHMP č. 2007 k návrhu změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ze dne 15.12.2009

ZMENAORGRAD1209.pdf