Obě akce se konají v BoogieHouse Restaurantu. Podrobnosti a další akce městské části naleznete na http://www.praha-benice.cz/