Začátek od 19:00 hodin ve farním kostele. Výtěžek ze vstupného bude použit na obnovu místních varhan. Podrobnosti zde: http://www.praha-kolodeje.cz/