Začátek v 18:00 hodin, zasedání je veřejné. Podrobný program na: http://www.mckralovice.cz/program-17-verejneho-jednani-zastupitelstva/.