Od 15:00 do 18:00 hodin zde budou spolky z Prahy 1 prezentovat své aktivity a činnosti. Připraven doprovodný program. Více na: https://www.praha1.cz//