Po úvodním slovu předsedy Mensy T. Blumensteina  hovořil V. Fořtík, výkonný ředitel Centra nadání, o významu titulu „Škola spolupracující s Mensou“, jehož nositelem je  i ZŠ Karla Čapka. Vysvětlil podmínky pro využívání titulu, uvedl výhody pro školy a školky, které tento titul již mají.

Konference byla zaměřena na instituce spolupracující se školami.  Výzkumný ústav pedagogický představil metodický portál RVP, kde lze absolvovat e-learningový  kurz  Tvorba a realizace individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka,  a další možnosti, které tento portál nabízí. Národní institut dětí a mládeže ukázal možnosti  účasti na různých olympiádách, soutěžích, prezentoval i Talentcentrum,  oddělení, jehož zaměstnanci v rámci svých činností vyhledávají, rozvíjejí a podporují nadané a talentované děti. R. Neubert z portálu Učení online představil koprodukční projekt s ČT „Nejlepší česká škola“, který bude odstartován na jaře roku 2011. 

V závěru dopolední části byly společností Mensa a Centrem nadání oceněny instituce a pedagogové, kteří se nejvíce podílejí na práci s nadanými žáky. Certifikát za pedagogický čin roku 2010 obdržela i pedagožka ze ZŠ Karla Čapka Mgr. Alena Vávrová. Byla tak oceněna její neutuchající dlouhodobá snaha o zkvalitnění školní práce s nadanými dětmi a zavádění nových netradičních učebních metod.

Tisková zpráva MČ Praha 10