Návrhy na udělení Ceny Miroslava Švandrlíka lze posílat do 31. 5. 2013

Pravidla:

  1. cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora uplynulého roku, podle vročení v tiráži,
  2. cenu obdrží autor knihy,
  3. návrhy na udělení Ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do 31. 5. 2013 na Úřad městské části Praha 11, odbor kultury a školství, Ocelíkova 672/1, Praha 4, PSČ 149 41, spolu s výtiskem navrhované publikace, který zůstane v majetku organizátora,
  4. o udělení Ceny rozhoduje pětičlenná porota složená ze dvou zástupců MČ Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů a jednoho nezávislého odborníka. Porota může k posuzování děl přizvat i další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním,
  5. cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem, porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům,
  6. cenu uděluje představitel MČ Praha 11 a představitel Obce spisovatelů zpravidla na Dnech Prahy 11 či při jiné důstojné příležitosti.

Zpráva MČ Praha 11