Podrobnosti o výběrových řízení naleznete na: https://www.praha15.cz/