Zastupitelé mají na programu tyto dva důležité body: Dům s pečovatelskou službou – změny oproti původní projektové dokumentaci a Informace o možnosti postupu MČ Praha 17 ve vztahu k zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy. Více na: https://www.repy.cz/.