V průběhu měsíce února mají možnost vyplnit elektronický dotazník. Ty budou posléze vyhodnoceny a výsledky představeny občanům na jarním workshopu. Více informací na www.repy.cz