Výstava bude k vidění do 17. února 2017. Pořádá Komise sociální politiky a zdravotnictví a Odbor sociálních věcí. Podrobný program na http://www.praha21.cz/aktuality/5862-vystava-jsem-senior-a-ziji-v-ujezdu-nad-lesy.