Nejprve byl program zaměřen na ochranu objektů ve správě městské části. V současné době do něj mohou být zapojeny i objekty v soukromém vlastnictví. Více informací na: https://www.praha5.cz/