Snímky je možné posílat do 16. února. Oceněné fotografie budou vystaveny v komunitním centru, výsledky soutěže budou zveřejněny v příštím čísle Satalického zpravodaje. Podrobné informace jsou k dispozici na http://www.satalice.cz/.