Přihlášky se přijímají do 15. února do 12:00 hodin. Podrobnosti o výběrovém řízení na: http://www.satalice.cz/