S ohledem na malé využití a velké riziko napadení byli staženy 2 kusy kontejnerů ze stanoviště K Safině. Zbylé 2 kusy nadále zůstávají.

Zpráva MČ Praha - Šeberov