Nástup dle dohody. Podrobnosti na: http://www.praha-slivenec.cz/