Parametry multifunkční haly by měly vzejít ze širší diskuse se zainteresovanými subjekty (škola, sportovní a další spolky) a s veřejností. Podrobnosti na: https://www.praha-suchdol.cz/index.php?md=news&fn=show&dt=8507&ln=cz&sc=district.