Přihlášky se přijímají do 20. ledna. Podrobnosti o výběrovém řízení na: https://www.mckralovice.cz/store/2-oznameni-o-volnem-pracovnim-mistu-refernt-ziv-prostr.pdf.