Setkání se zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, autory Rozvojové studie Zbraslavi a zástupci radnice městské části začíná v 17:00 hodin. Více na http://www.mc-zbraslav.cz/aktualne/verejne-setkani-na-tema-rozvoj-mestske-casti-2076cs.html