Podrobnosti o výběrových řízení naleznete na: http://www.mc-zbraslav.cz/radnice-a-urad/uredni-deska-1/