Zatím poslední úprava výše odměny za výkon funkce primátora/primátorky hlavního města Prahy je účinná od 1. 1. 2016. Měsíční odměna primátorky hlavního města Prahy tak činí 104 861 Kč.