Záštita primátorky hl. m. Prahy může být poskytnuta akcím, jejichž cíle jsou v souladu se zájmy města či významně přispívají k rozvoji nebo zvýšení prestiže města. Tato záštita může být poskytnuta i na akce dlouhodobějšího charakteru.

Primátorka hl. m. Prahy může rovněž poskytnout záštitu nad významnými společenskými, kulturními, vzdělávacími, sportovními, charitativními a dalšími veřejně prospěšnými akcemi konanými především na území města. Tato záštita je zpravidla poskytnuta na jednorázové či na krátkodobé akce.

Poskytnutí záštity primátorky hl. m. Prahy je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

č. Akce Datum             (dne či od kdy) Datum               (do kdy) Pořadatel
1_18 historický velkofilm Jan Žižka v roce 2018   WOG FILM, s.r.o.
2_18 Dny evropského filmu v dubnu 2018   Eurofilmfest,s.r.o.
3_18 Ceny Czech Grand Design 27/03/18   Profil Media s.r.o.
4_18 Právnický salon 01/11/18   Stálá konference českého práva, s.r.o.
5_18 Pražské právnické jaro 2018 od března 2018 do června 2018 Stálá konference českého práva, s.r.o.
6_18 Pražský právnický podzim 2018 od září 2018 do listopadu 2018 Stálá konference českého práva, s.r.o.
7_18 INS Mid-year Meeting 18/07/18 20/07/18 International Neuropsychological Society ve spolupráci s Českou neuropsychologickou společností 
8_18 Handy cyklo maraton 2018 31/07/18 04/08/18 Cesta za snem, z.s.
9_18 Arena DBF 2018 14/06/18 24/06/18 Divadlo Bratří Formanů
10_18 Gallery Weekend Prague 27/04/18 29/04/18 Malování kreslení, z.s.
11_18 Dvořákova Praha  07/09/18 21/09/18 Akademie klasické hudby, z.ú.
12_18 výstava Dresden - Concept v dubnu 2018 v květnu 2018 Zemské hlavní město Drážďany ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany 
13_18 Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví  22/02/18   Magnus Regio, s.r.o.
14_18 Mistrovství republiky mužů a žen v halové atletice 2018 17/02/18 18/02/18 Policejní sportovní klub Olymp Praha, z.s.
15_18 Sportovní Hry Seniorů České republiky 2018 07/06/18   Buď Fit Seniore, z.s.
16_18 Golfista roku 2017 08/03/18   Jean Pierre s.r.o.
17_18 Noc kostelů 2018 25/05/18   církevní organizace Arcibiskupství pražské
18_18 Zlatá Praha 2018 19/09/18 22/09/18 Česká televize
19_18 Struny podzimu v říjnu  v listopadu 2018 Struny podzimu s.r.o.
20_18 Den pro život 09/06/18   MČ Praha 21- Újezd nad Lesy
21_18 115. výročí vzniku společnosti Harley-Davidson  05/07/18 08/07/18 Harley-Davidson Praha (Klasik Moto, a.s.) 
22_18 T-Mobile Olympijský běh v Praze 20/06/18   Český olympijský výbor 
23_18 Noc literatury 2018 09/05/18   Česká centra
24_18 Cena Praha fotografická 2018 06/04/18 30/04/18 Svaz českých fotografů ve spolupráci s e Společností přátel fotografie 
25_18 Auta na Náplavce  30/08/18 02/09/18 týdeník Svět motorů
26_18 Franz Kafka - Praha krajina událostí v roce 2018   Galerie AMBIT s.r.o.
27_18 2018 Czech Republic FIM Speedway Grand Prix 26/05/18   Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha 
28_18 Singularity U Czech Summit 05/03/18 06/03/18  
29_18 Gloria musaealis 17/05/18   Asociace muzeí a galerií České republiky
30_18 M3/Umění v prostoru v červnu v září Bubec, o.p.s.
31_18 Ceny Arnošta Lustiga v roce 2018   Česko-izraelská obchodní komora
32_18 reSITE 2018 14/06/18 15/06/18 reSITE, z.s.
33_18 Automobilová slavnost Legendy 08/06/18 10/06/18 CUBE production, s.r.o.
34_18  Communication Summit 30/05/18   Blue Events, s.r.o. a PIAF, a.s.
35_18 Křesadlo - Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci v dubnu 2018   HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. 
36_18 Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK 30/11/18 01/12/18 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
37_18 Tanec Praha 2018 01/06/18 25/06/18 Tanec Praha, z.ú.
38_18 Zimní Pražská tyčka 2018 13/02/18    
39_18 Letní Pražská tyčka 2018 20/06/18    
40_18 Zasedání kolegia ředitelů městských policií Statutárních měst a hl. m. Prahy  19/04/18 20/04/18 Městská policie hl.m. Prahy
41_18 Vzpomínkový večer na 168. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka 07/03/18   Český svaz bojovníků za svobodu
42_18 Containall 2018 15/04/18 05/10/18 Containall o.p.s.