Záštita primátorky hl. m. Prahy může být poskytnuta akcím, jejichž cíle jsou v souladu se zájmy města či významně přispívají k rozvoji nebo zvýšení prestiže města. Tato záštita může být poskytnuta i na akce dlouhodobějšího charakteru.

Primátorka hl. m. Prahy může rovněž poskytnout záštitu nad významnými společenskými, kulturními, vzdělávacími, sportovními, charitativními a dalšími veřejně prospěšnými akcemi konanými především na území města. Tato záštita je zpravidla poskytnuta na jednorázové či na krátkodobé akce.

Poskytnutí záštity primátorky hl. m. Prahy je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

č. Akce Datum (dne či od kdy) Datum (do kdy) Pořadatel
1_18 historický velkofilm Jan Žižka v roce 2018   WOG FILM, s.r.o.
2_18 Dny evropského filmu v dubnu 2018   Eurofilmfest,s.r.o.
3_18 Ceny Czech Grand Design 27/03/18   Profil Media s.r.o.
4_18 Právnický salon 01/11/18   Stálá konference českého práva, s.r.o.
5_18 Pražské právnické jaro 2018 od března 2018 do června 2018 Stálá konference českého práva, s.r.o.
6_18 Pražský právnický podzim 2018 od září 2018 do listopadu 2018 Stálá konference českého práva, s.r.o.
7_18 INS Mid-year Meeting 18/07/18 20/07/18 International Neuropsychological Society ve spolupráci s Českou neuropsychologickou společností 
8_18 Handy cyklo maraton 2018 31/07/18 04/08/18 Cesta za snem, z.s.
9_18 Arena DBF 2018 14/06/18 24/06/18 Divadlo Bratří Formanů
10_18 Gallery Weekend Prague 27/04/18 29/04/18 Malování kreslení, z.s.
11_18 Dvořákova Praha  07/09/18 21/09/18 Akademie klasické hudby, z.ú.
12_18 výstava Dresden - Concept v dubnu 2018 v květnu 2018 Zemské hlavní město Drážďany ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany 
13_18 Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví  22/02/18   Magnus Regio, s.r.o.
14_18 Mistrovství republiky mužů a žen v halové atletice 2018 17/02/18 18/02/18 Policejní sportovní klub Olymp Praha, z.s.
15_18 Sportovní Hry Seniorů České republiky 2018 07/06/18   Buď Fit Seniore, z.s.
16_18 Golfista roku 2017 08/03/18   Jean Pierre s.r.o.
17_18 Noc kostelů 2018 25/05/18   církevní organizace Arcibiskupství pražské
18_18 Zlatá Praha 2018 19/09/18 22/09/18 Česká televize
19_18 Struny podzimu v říjnu  v listopadu 2018 Struny podzimu s.r.o.
20_18 Den pro život 09/06/18   MČ Praha 21- Újezd nad Lesy
21_18 115. výročí vzniku společnosti Harley-Davidson  05/07/18 08/07/18 Harley-Davidson Praha (Klasik Moto, a.s.) 
22_18 T-Mobile Olympijský běh v Praze 20/06/18   Český olympijský výbor 
23_18 Noc literatury 2018 09/05/18   Česká centra
24_18 Cena Praha fotografická 2018 06/04/18 30/04/18 Svaz českých fotografů ve spolupráci s e Společností přátel fotografie 
25_18 Auta na Náplavce  30/08/18 02/09/18 týdeník Svět motorů
26_18 Franz Kafka - Praha krajina událostí v roce 2018   Galerie AMBIT s.r.o.
27_18 2018 Czech Republic FIM Speedway Grand Prix 26/05/18   Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha 
28_18 Singularity U Czech Summit 05/03/18 06/03/18  
29_18 Gloria musaealis 17/05/18   Asociace muzeí a galerií České republiky
30_18 M3/Umění v prostoru v červnu v září Bubec, o.p.s.
31_18 Ceny Arnošta Lustiga v roce 2018   Česko-izraelská obchodní komora
32_18 reSITE 2018 14/06/18 15/06/18 reSITE, z.s.
33_18 Automobilová slavnost Legendy 08/06/18 10/06/18 CUBE production, s.r.o.
34_18  Communication Summit 30/05/18   Blue Events, s.r.o. a PIAF, a.s.
35_18 Křesadlo - Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci v dubnu 2018   HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. 
36_18 Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK 30/11/18 01/12/18 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
37_18 Tanec Praha 2018 01/06/18 25/06/18 Tanec Praha, z.ú.
38_18 Zimní Pražská tyčka 2018 13/02/18   P. Beran 
39_18 Letní Pražská tyčka 2018 20/06/18   P. Beran 
40_18 Zasedání kolegia ředitelů městských policií Statutárních měst a hl. m. Prahy  19/04/18 20/04/18 Městská policie hl.m. Prahy
41_18 Vzpomínkový večer na 168. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka 07/03/18   Český svaz bojovníků za svobodu
42_18 Containall 2018 15/04/18 05/10/18 Containall o.p.s.
43_18 Prague Pride 2018 06/08/18 12/08/18 Prague Pride, z.s.
44_18 Harfový koncert 18/04/18   ZUŠ Biskupská, ZUŠ Jana Hanuše a ZUŠ Zbraslav
45_18 Svatojánské slavnosti NAVALIS 2018 14/05/18 15/05/18 Svatojánský spolek, z.s.
46_18 26: řada abonetních koncertů Českého národního symfonického orchestru 15/10/18 16/04/18 ČNSO, s.r.o.
47_18 Dny Vídně 13/05/18 15/05/18 Zahraniční kancelář města Vídně EUROCOMM-PR
48_18 Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2018 v červenci 2018   Bohemia JazzFest o.p.s. 
49_18 festival "Praha - Berlin" v roce 2018   Občanské sdružení dědictví a budoucnost
50_18 Prague Proms 2018 19/06/18 19/07/18 Prague Proms, o.p.s.
51_18 Judo Show Cup 2018 11/11/18   Genesy s.r.o.
52_18 Real Estate Market Spring 2018 21/03/18   Stavební fórum a.s.
53_18 Khamoro 27/05/18 02/06/18 Slovo 21
54_18 výstava 28. říjen  28/09/18 31/12/18 Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Obecním domen
55_18 výstava Umění na dotek  23/03/18 24/03/18 Geometry Global, s.r.o.
56_18 O2 Pražská štafeta 2018 13/06/18 14/06/18 Prague International Marathon, s.r.o.
57_18 Volkswagen Maraton 2018 06/05/18   Prague International Marathon, s.r.o.
58_18 Birell Grand Prix Praha 2018 08/09/18   Prague International Marathon, s.r.o.
59_18 Sportisimo 1/2 Maraton Praha 2018 07/04/18   Prague International Marathon, s.r.o.
60_18 Trendy ve speciální výživě 2018 19/04/18   Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
61_18 Firma roku a Živnostník roku  18/10/18   vyhlášení Hospodářskými novinami
62_18 Country Fontána  06/06/18   Radio United Broadcasting s.r.o.
63_18 Mental Power Prague Film Festival  07/06/18 09/06/18 Hendaver o.s.
64_18 Hrdinové mezi námi Cena Michala Velíška od září 2018  do října 2018 Nadace Adra
65_18 Letní slavnosti staré hudby 10/07/18 08/08/18 Collegium Marianum - Týnská škola s.r.o.
66_18 Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018 07/04/18   Ukliďme Česko 2018
67_18 Run and Help 15/04/18 15/06/18 Nadace Charty 77
68_18 Art Prague  09/04/18 15/04/18 Art Prague o.s.
69_18 Prague Photo 23/04/18 29/04/18 Art Prague o.s.
70_18 ZUŠ Open 24/05/18   Nadační fond Magdaleny Kožené za podpory Asociace základních uměleckých škol ČR
71_18 Česká divadelní fotografie  09/05/18 24/06/18 Institut umění - Divadelní ústav
72_18 Český hematologický a transfuziologický sjezd  16/09/18 19/09/18 Česká hematologická společnost ČLS JEP
73_18 Film Music Prague 2018 19/04/18 22/04/18 BowTie Prague a.s.
74_18 Česká republika - New Zealand Ambassador´s XV 16/06/18   Rugby Club Tatra Smíchov, z.s.
75_18 štafeta Lidice - Ležáky 23/06/18 24/06/18 JR Running sport - Intersport
76_18 1. májové spodylochirurgické symposium  25/05/18   Fakultní nemocnice v Motole
77_18 Dětský čin roku 2018 v roce 2018   Nadační fond Dětský čin roku
78_18 Prague European Summit 19/06/18 21/06/18 Institut po evropskou politiku EUROPEUM
79_18 Slavnostní setkání královských přemyslovských měst České republiky 01/06/18 02/06/18 Studio JR, s.r.o.
80_18 McDonald´s Cup 2017/2018 14/05/18 15/05/18 Asociace školních sportovních klubů
81_18 Polský den 16/06/18   Polský institut
82_18 konference 100 let české rodiny 16/04/18 17/04/18 Domus - Centrum pro rodinu, z.s.
83_18 předání výtěžku Mezinárodního vánočního festivalu 04/05/18   asociace Diplomatic Spouses Prague
84_18 105. ročník Primátorských osmiveslic 10/06/18   Pražský veslařský svaz
85_18 Valné shromáždění - 50.výročí evropské organizace praktických lékařů UEMO 01/06/18 02/06/18 Sdružení praktických lékařů 
86_18 Zažít město jinak 15/09/18   Auto*Mat, z.s.
87_18 Wannado 2018 08/09/18   Festival Sporťáček, z.s.
88_18 koncert u příležitosti 100. let vzniku samostatného československého státu a 25. výročí České republiky 07/10/18   Prague Philharmonia, o.p.s.
89_18 Přátelské město 2018 12/09/18   Sdružení Nového Města pražského z.s.
90_18 Výstava soch VáclaART  04/09/18 01/10/18 Sdružení Nového Města pražského z.s.
91_18 Workshop Tramvaje 16/04/18   Sdružení Nového Města pražského z.s.
92_18 Prague Design Week  21/05/18 27/05/18 DesignCorporation, s.r.o.
93_18 Fotbalmánie  27/05/18   Eurovize, o.p.s. 
94_18 Praha srdce národů  24/05/18 28/05/18 Asicace Etnica a slovenská asociace Limbora
95_18 Český Goodwill, ocenění firem, kterých si lidé váží 25/10/18   Hudba Hradní stráže a Policie ČR
96_18 Poděkováním dárcům krve a krevních složek v roce 2018   Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1
97_18 Mladí ladí jazz 06/04/18 30/04/18 Nerudný fest.cz, z.s.
98_18 Memoriál Josefa Odložila 04/06/18   Memoriál Josefa Odložila, s.r.o.
99_18 Uctění památky 27 popravených na Staroměstském náměstí  21/06/18   Kostnická jednota, o.s.
100_18 Elektromobilita 2018 30/05/18 31/05/18 LEEF Technologies, s.r.o.
101_18 Letní shakespearovské slavnosti 2018 26/06/18 08/09/18 AGENTURA SCHOK, s.r.o.
102_18 Stavba roku 2018 v roce 2018   ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
103_18 Run&Fun 19/05/18   Prague Pride, z.s. a Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
104_18 Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2018 18/05/18 04/06/18 Sportify, s.r.o.
105_18 Hudební pikniky Hitrádia City 12/07/18 06/09/18 Media Park, s.r.o.
106_18 výstava Okamžiky století 01/10/18 31/10/18 Česká tisková kancelář
107_18 Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro  07/05/18 15/05/18 Pražské jaro, o.p.s.
108_18 Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2018 12/05/18 03/06/18 Pražské jaro, o.p.s.
109_18 Venkovní dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola 21/05/18   OIG Power s.r.o.
110_18 Stáří spojuje 2018 30/05/18 31/05/18 Gerontologický institut, o.p.s.
111_18 Metronome Festival Prague 2018 22/06/18 23/06/18 Metronome Production, s.r.o.
112_18 Italy Street Food Truck Festival 18/05/18 20/05/18 Fox Hunter,s.r.o.a Non Solo Eventi Italia
113_18 Galavečer seriálu Kolo pro život 2018 29/05/18   Kolo pro život, z.s.
114_18 Pražské schody 2018 29/05/18   Kolo pro život, z.s.
115_18 Payment Technology Showcase 15/05/18   Mastercard
116_18 Sculpture Line 13/06/18 30/09/18 Sculpture Line, s.r.o.
117_18 Mistrovství ČR v cyklotrialu 23/06/18 24/06/18 pracovní skupina trialu Českého svazu cyklistiky
118_18 Sletová soutěž ve sportovní gymnastice  16/06/18 17/06/18 Česká obec sokolská
119_18 United Islands of Prague  22/06/18 24/06/18 Ostrovy s.r.o.
120_18 Akce cihla 2018 14/05/18 17/09/18 Portus Praha, z.ú. 
121_18 Velká cena primátorky hlavního města Prahy - dostihy 26/05/18   Česká klusácká asociace, z.s.
122_18 Magic Carpets od července 2018  do srpna 2018 Nadace Prague Biennale
123_18 výstava Retro Biják 16/05/18 15/10/18 Art Salon S, z.s.
124_18 Moderní architektura a výškové výstavby v historickém městě  30/05/18   Sdružení pro architekturu a rozvoj
125_18 Prague Maker Faire 2018 23/06/18 24/06/18 Žádná věda, z.s. 
126_18 fotbalový turnaj U16 All Stars Cup 2018 15/06/18 17/06/18 All Stars Team s.r.o.
127_18 Vzpomínkový večer k 134. výročí narození Edvarda Beneše a 76. výročí Operace Anthropoid  29/05/18   Český svaz bojovníků za svobodu
128_18 Memoriál Věry Menčíkové 10/06/18   Šachový klub Dopravní podnik hl.m. Prahy ve spolupráci s Chess Academy Clubem 
129_18 Běh pro kuře 26/05/18   WonderFest, s.r.o.
130_18 Den dětí - Bezpečně na prázdniny  02/06/18   Magistrát hl.m. Prahy
131_18 43rd Febs Congress 07/07/18 12/07/18 C-IN
132_18 Prague Debate Spring 2018 13/07/18 16/07/18 Asociace debtaních klubů, z.s.
133_18 Galerie osobností RAF - odkaz budoucím generacím 12/06/18   Galerie osobností RAF
134_18 Břehy 2018 19/05/18   Magistrát hl.m. Prahy
135_18 Dny Bohuslava Martinů 18/11/18 01/12/18 Nadace Bohuslava Martinů
136_18 Soutěž mladých interpretů v rámci Dnů Bohuslava Martinů 23/11/18 25/12/18 Nadace Bohuslava Martinů
137_18 Mattoni Koktejl Festival 2018 15/06/18 17/06/18 Müller Production, s.r.o.
138_18 Ze:mě změny  07/06/18   Ashoka
139_18 International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 23/07/18 27/07/18 Česká psychiarická společnost, z.s.
140_18 Prague Intercup 2018 09/06/18 10/06/18 Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní České republiky
141_18 Santiago Calatrava - Umění a architektura 07/06/18 30/09/18 Galerie hl.m. Prahy
142_18 Umění animace - 30 let Studia Pixar od února 2019 do května 2019 Art Movement, z.s.
143_18 Mezinárodní sportovní hry seniorů 09/07/18 12/07/18 Senioři ČR, z.s.
144_18 Prague Data Cities Congress 2018 21/06/18 22/06/18 Operator ICT, a.s.
145_18 Česká cena za architekturu  na rok 2018   Česká komora architekturu
146_18 Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 05/11/18 11/11/18 Středisko společných činností AVČR, v.v.i.
147_18 40. Velká cena hlavního města Prahy  02/09/18   TMM, s.r.o.
148_18 Den IZS 23/09/18   Výstaviště Praha, a.s.
149_18 Intercontinental Cup - softball 28/08/18 01/09/18 Česká softballová asociace 
150_18 Okřídlený lev 2018 28/07/18 07/09/18 The Golden Investment, a.s.
151_18 Bruder/Bratři - 100 let ukončení 1. světové války  11/11/18   Institut moderní hudby, z.s.
152_18 Vývoj územně-správního členění státu   17/10/18 31/10/18 Ministerstvo vnitra ČR
153_18 Velká kunratická 11/11/18   Atletický klub Spartak Praha 4
154_18 výstava Slovanská epopej 19/07/18 28/10/18 Galerie hl. m. Prahy
155_18 XVI. všesokolský slet 01/07/18 06/07/18 Česká obec sokolská
156_18 Jiří Stivín a Collegium Quodlibet - Pocta sv. Cecílii 22/11/18   Stivín Quodlibet Systém, s.r.o. 
157_18 Czech press photo 2018 na r. 2018   Czech press photo
158_18 Wine&Art Praha 2018 07/09/18 09/09/18 Víno a umění, z.s.
159_18 Cesta k radosti III. od 2018 do 2020 Nadace Jedličkova ústavu
160_18 Korzo národní - Díky, že můžem 17/11/18   Díky, že můžem, z.s.
161_18 Ford Challenge Prague  27/07/18 28/07/18 Česká triatlonová asociace ve spolupráci s TRI Prague, s.r.o.
162_18 DogFest 2018 01/09/18 02/09/18 WonderFest, s.r.o.
163_18 Festival vědy 2018 05/09/18   Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy
164_18 Advantage Cars Prague Open 2018 by Sport Technik Bohemia  23/07/18 29/07/18 I. Český Lawn - Tennis Klubem Praha
165_18 Romové 100 let v Československu  v roce 2018   Střední odborná škola managementu a práva s.r.o.
166_18 Smart Health Hackathon Prague 2018 26/10/18 28/10/18 Insane Business Ideas, s.r.o.
167_18 Ostrava v Praze  01/11/18 08/11/18 Statutární město Ostrava 
168_18 Mistrovství světa ve florbale 2018 01/12/18 09/12/18 Český florbal
169_18 Evropský pohár handicapovaných cyklistů Praha 2018 29/09/18 30/09/18 Sportovní klub cyklistů Praha, z.s.
170_18 Ynspirology 28/07/18 29/07/18 JAD Productions, s.r.o.
171_18 Cena Franze Kafky 2018 v říjnu 2018   Společnost a Centrum Franze Kafky 
172_18 festival světla SIGNAL 11/10/18 14/10/18 Signal Productions, s.r.o.
173_18 Česko-čínský koncert  22/07/18   Europa Aurorian spolek pro kulturu a vzdělání
174_18 veletrh e-Salon 15/11/18 18/11/18 FTV Prima, s.r.o.
175_18 Živa - Award for the best Slavic Museum in Prague v září 2018   International Foundation Forum of Slavic Cultures
176_18 Kulturní kontejnery  letní měsíce 2018   Kulturní kontejnery, z.s.
177_18 konference Praha v obnoveném státě - zemská metropole hlavním městem nové republiky 16/10/18 17/10/18 Archiv hl.m. Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Fakultou humanitních studií UK, Filozofickou fakultou Uiverzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a Obecním domem Praha
178_18 NN Night Run  14/09/19   Event media, s.r.o.
179_18 Avon běh Praha 2019 14/09/18   Event media, s.r.o.
180_18 Videomapping na hitorickou budovu Národního divadla 28/10/18   Národní divadlo
181_18 Human Level Artificial Intelligence 22/08/18 25/08/18 AGI Research, s.r.o.
182_18 Kluziště Praha 2018 zima 2018   MGA GREIF, s.r.o.
183_18 Radnice dokořán 2018 v září 2018   Prague City Tourism
184_18 Masarykův vlak 21/12/18 22/12/18 České dráhy, a.s.
185_18 Valná hromada Obce spisovatelů České republiky 08/12/18   Obce spisovatelů České republiky
186_18 International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect 02/09/18 05/09/18 Národní institut pro děti a rodinu
187_18 Operalia - Domingo - Mozart - Prague 2019 v roce 2019   Domingo - Mozart - Prague, z.s.
188_18 Paměť národa od října 2018  do prosince 2018 Post Bellum, o.p.s