Komise Rady hl.m. Prahy pro ICT

Počet členů: 12
Jméno Funkce Strana/Klub  
Radomír Nepil předseda ANO 2011 zastupitel
Roman Blaško člen externista
Ing. Ondřej Felix, CSc. člen externista
Ing. Robert Fialka, MBA člen zaměstnanec
Ing. arch. Jakub Fišer člen externista
Filip Ježek člen externista
Tomáš Jílek člen bezPP zastupitel
Robert Králíček člen externista
Adriana Krnáčová členka ANO 2011 zastupitel
Ondřej Profant člen externista
Ing. Luděk Šteffel člen externista
Ing. Daniel Vlček člen zaměstnanec
Ing. Fares Shima tajemník zaměstnanec