Komise Rady HMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů