Komise Rady hl. m. Prahy pro legislativu a právo

Počet členů: 12
Jméno Funkce Strana/Klub  
JUDr. Tomáš Havel předseda zaměstnanec
JUDr. Martina Děvěrová, MPA členka zaměstnanec
JUDr. Adam Furek člen externista
JUDr. Monika Hášová členka bez PP zastupitel
JUDr. Jaroslava Janderová členka ODS zastupitel
Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec člen externista
Mgr. Michal Jordán člen zaměstnanec
Mgr. Jiří Kaucký člen externista
JUDr. Michaela Kozlová členka externista
Adriana Krnáčová členka ANO 2011 zastupitel
Mgr. Pavel Křeček člen externista
JUDr. Eva Novaková členka zaměstnanec
JUDr. Marcela Lacková tajemnice zaměstnanec