Komise Rady hl. m. Prahy pro čestné občanství hl. m. Prahy a ceny hl. m. Prahy

Počet členů: 4
Jméno Funkce Strana/Klub  
Adriana Krnáčová předsedkyně ANO 2011 zastupitel
Doc.PhDr. Václav Ledvinka, CSc. člen zaměstnanec
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA člen ČSSD zastupitel
Pavel Mareš člen externista
JUDr. Eva Novaková tajemnice zaměstnanec