Komise Rady HMP pro koordinaci neinvestičních aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace