Komise Rady HMP pro pěší dopravu a odstraňování bariér ve veřejném prostoru

Počet členů: 16
Jméno Funkce Strana/Klub  
Mgr. Petr Secký předseda zaměstnanec
Jitka Bausteinová členka externista
Ing. František Brašna člen externista
Mgr. Erik Čipera člen externista
Ing. David Dohnal člen externista
Petr Kalous člen externista
Ing. Dagmar Lanzová členka externista
Mgr. Jaroslav Mach člen zaměstnanec
Ing. Lucie Miovská, PhD. členka externista
PaedDr. Hana Mrňková členka zaměstnanec
Ing. Patrik Nacher člen ANO 2011 zastupitel
Tomáš Prousek člen externista
Ing. Petra Syrová členka externista
Ing. arch. Jan Tomandl člen externista
Mgr. Milada Voborská členka externista
Ing. Antonín Weinert, CSc. člen externista
Mgr. Karolína Klímová tajemnice zaměstnanec