Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT

Celkový počet: 10
Jméno Funkce Klub / nominace  
Ondřej Kallasch předseda Piráti zastupitel
Ing. Petra Burdová členka externista
Radomír Nepil člen ANO 2011 zastupitel
Ing. Jan Rambousek člen SSPP externista
Petr Říha člen Piráti externista
Michal Šorel člen Praha Sobě externista
Bc. Ladislav Tobiáš, MSc, MPA člen zaměstnanec
Ing. David Vorlíček člen zaměstnanec
Mgr. Zdeněk Zajíček člen ODS zastupitel
Jan Žáček člen externista
Ing. Markéta Horská tajemnice zaměstnanec